Konání valné hromady se odkládá

Vzhledem k opatřením souvisejícím se šířením COVID-19 jsme nuceni odložit konání Valné hromady TJ Sokol Strážov 2020. Nový termín bude zveřejněn, jakmile to bude možné.

Rozpis aktivit v sokolovně

Týden v sokolovně

Kalendář akcí

Vždy aktuální kalendář akcí TJ Sokol

AUTOBUSOVÉ SPOJE NA ZAVOLÁNÍ

Jak objednat správně autobusové spojení na zavolání? V příloze je informační leták, jak postupovat u spojů na zastávkách, které jsou pouze na zavolání. Tyto nové jízdní řády začnou platit od 14. června se spuštěním nového dopravce. Leták je zde.

SBĚR ODPADŮ - 13. ČERVNA 2020

Tradiční svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 13. června 2020 z následujících sběrných míst: Lukavice (u autobusové čekárny), Rovná (na návsi u kapličky), Opálka (u požární nádrže), Zahorčice (na návsi u kontejnerů), Viteň (u dílny bývalého JZD), Brtí (u kravína) a Strážov (sběrný dvůr v Káclinku). Na všech sběrných místech musí být odpad uložen nejpozději do 9.30 hod. 

Svoz velkoobjemového odpadu bude proveden v sobotu 13. června 2020 od 8.00 hod. v Káclinku u autobusových garáží, kde bude umístěn velkoobjemový kontejner. Do kontejneru nepatří stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad. 

Sběr železného šrotu bude pořádat SDH Strážov v pátek 12. června 2020 od 17.00 hod. po celém Strážově, který můžete umístit při místních komunikacích, kde nebude bránit provozu. Letáček je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 4.6. bude místní pobočka ve Strážově otevřena až od 9.00 - 10.30 hod. a od 13.00 -16.00 hod. a v pátek 5.6. pouze od 13.00 - 16.00 hod. 

MŠE NA PASEKÁCH

Třetí pooutní mše svatá u obnovené kapličky na Pasekách se uskuteční v sobotu 30. května 2020 v 10.00 hod. Plakát je zde.

Novinky pro dospělé

Simonino tajemství – román pro ženy

Autorka: Benková Jana

 

Veřejná tajemství – povídky přináší podmanivé, zdánlivě nenápadné lidské příběhy

Autorka: Alice Munro

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Další číslo strážovského zpravodaje je jako vždy k dispozici na tradičních místech (ZKD, Kovodružstvo, Strážovská čerpací stanice, ...)

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPADY

Splatnost místních poplatků za odpady a psy byla v letošním roce z důvodu koronavirové epidemie výjimečně prodloužena do konce května. Od června (tj. 5. a 19.) budou vyváženy pouze popelnice, které budou mít řádně vylepenou vývozní známku pro rok 2020, která má tentokrát červenou barvu. Ten, kdo zaplatil přes účet, si může vyzvednout známku na MěÚ ve Strážově. V červenci a v srpnu bude komunální odpad vyvážen opět každý týden. Do popelnic nepatří tráva, listí a další zbytky ze zahrad, které navyšují množství odvezeného odpadu a dochází tím ke zvyšování nákladů na jeho likvidaci. 

Video nebo foto odkaz